Om Stamceller

När man talar om stamceller kan man beskriva dem lite som ett tomt papper. Celler som inte än har mognat eller som inte än har specialiserats på något sätt. Genom omgivningens influens har de kapaciteten att mogna till ett stort antal olika sorters celler. Just stamceller går att finna i oss alla i vuxen ålder, men de finns även i foster och embryon. Nedan i den här texten ska vi tala mer om vad skillnaderna mellan embryonala stamceller och vuxna stamceller är samt hur forskningen ser på dessa olika typer av stamceller.

Embryonala stamceller

Såsom namnet antyder kan man finna de embryonala stamcellerna i embryon, och med detta menar man ägg under sina tidigaste stadier som är befruktade. Under stamcellernas första dagar har de kapaciteten att mogna till ett nytt embryo, men när en vecka har gått har stamcellerna mognat så pass att de redan har blivit specialiserade. Det är dessa typer av embryonala stamceller som man tar hjälp av inom forskningen. Ett ägg avskiljs då, och efter ungefär en vecka efter befruktningen så mognar det till någonting som kallas för en blastocyst. Dennes celler håller på att differentieras, vilket betyder att cellerna på den yttre sidan är på god väg att mogna till fosterhinna och moderkaka. Samtidigt kan de embryonala stamcellerna på den inre sidan i detta stadie utvecklas till i princip alla sorters celler i människokroppen.

För att kunna få någonting ur de embryonala stamcellerna sticker man hål i den yttre hinnan av blastocysten. Den här hinnan är gjord av protein. Därefter tar man hand om den inre cellmassan med stamceller. I det här skedet är ägget inkapabelt till att mogna längre, men det stoppar inte stamcellerna. Dessa kan fortsätta att odlas i provrör och på så sätt börja en helt ny linje av stamceller. För att allt detta ska gå att utföra behöver man även använda sig av stödceller. När man talar om behandling har man fortfarande inte än med goda resultat lyckats använda embryonala celler. En sorts vävnad uppkommer nämligen genom de embryonala cellerna och detta är inte dugligt för en transplantation. Likt cancer växer nämligen den här vävnaden hejdlöst. Embryonala stamceller kommer därför inte att kunna användas inom behandling förrän forskare har funnit en väg att sätta stopp för växandet.

Vuxna stamceller

De vuxna stamcellerna kan man finna i ett stort antal olika vävnader och organ i våra kroppar. Deras jobb där är att laga och byta ut det som är skadat. Vuxna stamceller finns i flera olika typer beroende på vilken typ av vävnad man talar om, och kapaciteten att utvecklas till olika sorters celler är större än vad man tidigare förmodade. Det har till och med kommit fram att vuxna stamceller kan mogna bakåt. Med detta menar man att de blir till ett mindre utvecklat stadie, programmeras om och sedan kan vara början till en ny sorts stamcell. Man har även kommit fram till att blodceller i vissa fall kan mogna från neurala stamceller, medan de neurala stamcellerna kan mogna från benmärgsstamcellerna. Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *